GazBek - Kara fırın doğal gaz dönüşümü

e-mail info@gazbek.com
telefon 0216 452 44 22

TSE Belge Alımı

TSE belge alımı doğal gaz dönüşümlerinde en önemli adımdır. TSE uygunluğu olmadığı takdirde doğalgaz sisteminde yaşanacak aksilikler ve olağan bir önlemsizlik var anlamına gelmektedir. TSE açılımı olarak Türk standartları enstitüsü anlamına gelmektedir. Bu belgede yazmakta olan her ayrıntı şartsız bir şekilde yerine getirilmelidir. Çünkü içeriğinde bulunan her madde insan güvenliği ve sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden vergi levhası ve imza sirkülâsyonu gerçekleşmeden ve varlığı kanıtlanmadan bu belgeyi almak imkânsızdır. İçerisinde bulundurduğu koşulları kendi sahasında ve alanında en güvenli hale getirerek aslında tamamen insan sağlığına hizmet veren bir şartnamedir. 
 
TSE Belgesi Alabilmek İçin Başvuruda İzlenecek Yol 
 
TSE belgesi alabilmek için başvuruda izlenecek yol biraz uğraştırıcı olarak görünse de aslen kendiniz için uğraştığınızı ve başarmanız için çaba harcamanız gereklidir. Dokümanlar öncelikle bilgisayar üzerinden kontrol edilmeli ve başvuru formu doldurulmalıdır. Bu taahhütnamenin mutlaka çıktısı alınarak imzalamanız gereklidir. Bu çıktıdaki taahhütname imzalandıktan sonra vergi levhası imza sirküsü ve dekontunun fotokopileri de taahhütnameye eklenmelidir. Form doldurulurken dikkat edilmesi gerek önemli noktaları asla gözden kaçırmamanız gereklidir. Makinenin yâda yapılacak sistemin konusu ve içeriği belirtilmelidir ki bu işlemle belirtilen ürünün hangi firmaya ait olduğu belirlenebilmeli araştırma bu bilgi üzerinden yapılabilmelidir. Bu evraklar haricinde belge almak istenen ürünün yâda sistemin adet bilgileri ve modelleri var ise onlarında net e anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gereklidir. Özellikle fırın çeşitlerinin doğal gaz dönüşümlerinde yapılıyor ise brülör sayısı ve markası yapılacak alanın kullanım alanı ve makine içeriğindeki parçalar muhakkak belirtilmelidir. Gaz açma işleminin gerçekleşmesi için e-imzalı geçici bir evrak gönderileceği için bu evraklara muhakkak kullandığınız bir e-mail hesap adresini kontrol ederek eklemelisiniz. Boru sistemlerinin özelliklerini yazmalısınız ve boyutlarının uygunluğunu belirtmelisiniz. Borulu fırınlarda projeye gerek olmadığı için belirtmeniz gereken ürünün yâda mekânın yeridir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra dekont ücretini yatırmanız ve incelemenin sonuçlanmasını beklemeniz yeterli olacaktır. 
 
TSE Belgesi Alım Süresi Ne Kadar Olacaktır?
 
TSE belgesi alım süresi aslında kesinlikle çok uzun olmayacaktır. Sistem oturmuş ve en pratik şekilde çözüme ulaştırılmaktadır. Bu yüzden süreci belirleyen aslında hazırladığınız evrakların eksiksiz tamamlanmış olmasıdır. Evraklarınız tam ve teslim edilmiş ise en kısa sürede işleme koyulur ve denetlenmesi yapılarak sonuçlandırılacaktır. Bununla beraber çalıştığınız firmanın referansları gösterdiği işlerde TSE Belgesi alım süresini kısaltacaktır.